Medical writing för Medical Affairs, Marketing och Market Access

Maria Dalby MSc (Pharm) MCIL MITI
maria dalby
maria dalby
Om mig

Jag erbjuder professionell medical writing och medicinska översättningar med specialistkompetens inom Medical Affairs, Marketing och Market Access.

Jag är utbildad apotekare (MSc Pharm) och har ett förflutet inom läkemedelsinformation och marknadsföring hos ett av världens största läkemedelsföretag. Jag har mer än 20 års erfarenhet av att tillhandahålla medicinska och vetenskapliga texter för marknadsföring, utbildning och klinisk/regulatoriska ändamål inom en lång rad terapiområden. Bland mina återkommande uppdragsgivare finns globala läkemedelsföretag, biotech, CROs, kommunikationsbyråer, mediahus och patientorganisationer.

Om du som medical eller commercial lead är i behov av medical writing och/eller översättning (från engelska eller svenska), välkommen att kontakta mig för en kostnadsfri, icke-bindande offert!

Jag är fullvärdig medlem av The Institute of Translation and Interpreting (ITI; medlemsnr 00017060) och The Chartered Institute of Linguists (CIoL; medlemsnr 29144). Alla översättningsuppdrag utförs i enlighet med dessa organisationers respektive yrkeskod.

Medical writing för Medical Affairs, Marketing och Market Access
Jag erbjuder medical writing med specialistkompetens inom Medical Affairs, Marketing och Market Access, inkluderande:
 • rapportering från läkarkongresser och medicinska symposier
 • advisory board-rapporter (medical och marketing)
 • kliniska underlag till subventionsansökan
 • manuskript, postrar och abstrakt
 • Powerpoint-presentationer
 • marknadsföringsmaterial riktat till vårdpersonal
 • utbildningsmaterial till konsulenter
 • informationsmaterial för patienter.
pharmaceutical copywriting

Med en professionell bakgrund inom globala medicinska frågor och brittisk medicinsk information och marknadsföring inom ett blue-chip läkemedelsföretag

och mer än 20 års erfarenhet av att tillhandahålla marknadsförings-, utbildnings- och reglerande medicinskt skrivande inom ett brett spektrum av terapeutiska områden, jag har en unik kompetens och kvalifikationer för att tillhandahålla välskrivna, kodkompatibla och fullständigt refererade kopior för digitala och tryckta marknadsförings- och utbildningsmaterial riktat till hälsovårdare, patienter och investerare.

medical translator
Medicinsk översättning och tolktjänster grundade på expertis och erfarenhet
Jag erbjuder översättningar mellan engelska och svenska samt språkgranskning av alla slags medicinska och vetenskapliga texter för marknadsföring, utbildning och klinisk/regulatoriska ändamål, inkluderande:
 • kliniska studieprotokoll, studierapporter, CTD-dokument, IB
 • patientinformation och korrespondens med etisk kommitté
 • PRO-verktyg och frågeformulär
 • produktresuméer och bipacksedlar (CP och DCP)
 • kliniska underlag till subventionsansökan
 • manuskript, postrar och abstrakt
 • informations- och marknadsföringsmaterial till vårdpersonal och patienter
 • tolkning i samband med GxP-inspektioner och investigational site audits.
medical translator
maria dalby

Jag erbjuder även experttolkning mellan engelska och svenska för GxP-inspektioner och undersökningsplatsrevisioner.

Jag är fullvärdig medlem av The Institute of Translation and Interpreting (ITI; medlemsnr 00017060) och The Chartered Institute of Linguists (CIoL; medlemsnr 29144). Alla översättningsuppdrag utförs i enlighet med dessa organisationers respektive yrkeskod.

CIOL
Institute of Translation and Interpreting

Om du är en medicinsk eller kommersiell chef som vill beställa medicinsk skrivning eller översättning (på engelska eller svenska), tveka inte att kontakta mig för en kostnadsfri, icke-bindande offert.